Jig Fixture Unit

CLAMP  FIXTURE

CLAMP FIXTURE ของทีมสตาฟ จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในวงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือการทดสอบที่ต้องการความแม่นยำและความเชื่อมั่นในการจัดทำผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและประโยชน์ของ CLAMP FIXTURE:

  1. ความแม่นยำ: CLAMP FIXTURE ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความแม่นยำในการจับและจัดทำผลิตภัณฑ์
  2. ความเชื่อมั่น: ผลิตภัณฑ์นี้มีความเชื่อมั่นที่สูงในการทำงานและไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน
  3. ความทนทาน: CLAMP FIXTURE ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทนทานและสามารถใช้งานได้ในระยะยาวโดยไม่มีปัญหา
  4. ความปรับแต่งได้: ผลิตภัณฑ์นี้มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า
  5. การใช้งานสะดวก: CLAMP FIXTURE ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

CHECKING FIXTURE
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการการผลิตและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานผลิตออกมามีความแม่นยำและตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคหรือแบบออกแบบ โดยเฉพาะในการผลิตที่มีความซับซ้อนหรือเป็นชิ้นงานที่มีความสำคัญสูง เช่น ชิ้นงานที่ใช้ในวงการยานยนต์, อุตสาหกรรมเครื่องจักร, หรืองานแบบทางการแข่งขันที่ต้องการความแม่นยำสูง

CHECKING FIXTURE

M/C  FIXTURE

GENERAL FIXTURE

Message us