Fabrications Unit

MACHINE PART
งานขึ้นรูปตามแบบ

MACHINE PART เป็นส่วนสำคัญในการสร้างและประกอบเครื่องจักรที่ทำหน้าที่ในการรับแรง, โอนกำลัง, หรือประมวลผลวัสดุต่างๆ โดยมีลักษณะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและวัตถุประสงค์ของเครื่องจักร

WELDING
งานเชื่อม ทำสี

ผลิตภัณฑ์ WELDING ของเราเป็นอุปกรณ์ที่มีการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อใช้ในกระบวนการเชื่อมต่อโลหะในงานอุตสาหกรรม การเชื่อมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการผลิตและการประกอบส่วนของหลายๆ อุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและความเชื่อถือได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

SHEET METAL
งานพับ เลเซอร์

ผลิตภัณฑ์ WELDING ของเราเป็นอุปกรณ์ที่มีการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อใช้ในกระบวนการเชื่อมต่อโลหะในงานอุตสาหกรรม การเชื่อมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการผลิตและการประกอบส่วนของหลายๆ อุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและความเชื่อถือได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

PROFILE AL – ACRYLIC
งานโครงสร้าง อลูมิเนียม งานอคริลิค

PROFILE AL – ACRYLIC เป็นระบบโปรไฟล์อลูมิเนียมที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุแอคริลิคชนิดพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคงทนและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่มีความเป็นอุตสาหกรรม

Message us